H van Giezen trofee

Er wordt een klassement opgemaakt over 5 wedstrijden (van de 7) in de categorieën:
Mannen 18-, 18+, 35+, 45+, 55+
Vrouwen 18-, 18+, 35+, 45+
Bij meer dan 5 gelopen wedstrijden tellen alleen de beste 5 restultaten mee.
Als een "slecht" resultaat wordt weggestreept wordt er een liggend streepje in het overzicht weergegeven.
Lopers die niet aan 5 of meer wedstrijden deelnemen komen niet in het overzicht voor.
Per loop van 5km, 10km of 15km wordt een leeftijdsklassement opgemaakt. Per leeftijdscategorie krijgt nummer 1 , 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten enz.
Deze worden bij elkaar opgeteld tot een punten totaal over 5 wedstrijden. Degene met de minste punten wint.
Het maakt niet uit of de ene keer ene 5km en de volgende keer een 10 of 15km gelopen wordt.
De leeftijd op basis van het geboortejaar aan het begin van het trimloopcircuit is bepalend voor de categorie-indeling.
Een voorbeeld:
Iemand van 48 jaar is 12e in de totaaluitslag van een 10km met een tijd van 44:51min. Hij is daarmee bijv. 3e in zijn categorie (45+) en krijgt 3 punten.
Degene die 3e is in de categorie 45+ bij de 15km krijgt ook 3 punten.
De volgende maand is hij (of zij) bijvoorbeeld 14e op de 5km, en blijkt 6e in de categorie 45+ (van de 5km) te zijn. Hij krijgt deze wedstrijd 6 punten.
Bij gelijk aantal punten in de eindstand na alle 7 gelopen wedstrijden geldt:
Degene met de meest gelopen wedstrijden wint. Indien dat geen winnaar oplevert wordt de plaats gedeeld.

NB: degene die het klassement opmaakt, behoudt zich het recht onvolledig ingevulde aanmeldingsformulieren niet in de uitslagen op te nemen!